Podio del día

#1
boy:bg:24:glasses:1:hats:6:body:4:wear:25:mouth:10:nose:3:eyes:12:hair:27:beard:0
209,2k
#2
boy:bg:17:glasses:37:hats:26:body:1:wear:9:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:15:beard:32
63,2k
#3
boy:bg:3:hats:1:body:2:wear:20:mouth:10:nose:5:eyes:11:hair:15:beard:8
16,7k
#4
82,6k
#5
boy:bg:24:hats:10:body:2:wear:9:mouth:9:nose:4:eyes:3:hair:28:beard:14
14,6k
#6
boy:bg:8:glasses:4:hats:34:body:2:wear:10:mouth:4:nose:8:eyes:11:hair:24:beard:8
13,0k
#7
boy:bg:10:glasses:26:hats:37:body:2:wear:18:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:15:beard:44
11,7k
reg_gq_eur

Los mejores resultados

Del mes
1
boy:bg:1:body:3:wear:29:mouth:10:nose:4:eyes:4:hair:8
189510
2
boy:bg:1:glasses:34:body:1:wear:17:mouth:6:nose:1:eyes:14:hair:39
189257
3
boy:bg:30:body:4:wear:2:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:37:beard:34
187690
4
186277
5
boy:bg:30:glasses:36:hats:9:body:2:wear:25:mouth:3:nose:7:eyes:13:hair:14
185533
6
boy:bg:4:glasses:21:body:2:wear:20:mouth:4:nose:10:eyes:17:hair:38:beard:34
185518
7
girl:bg:1:glasses:0:hats:41:body:4:wear:7:mouth:20:nose:1:eyes:6:hair:3
184436
8
boy:bg:20:glasses:10:hats:0:body:2:wear:10:mouth:2:nose:4:eyes:3:hair:15
184421
9
boy:bg:27:body:8:wear:7:mouth:10:nose:5:eyes:15:hair:50:beard:0
184194
10
girl:bg:9:glasses:19:hats:14:body:6:wear:23:mouth:1:nose:1:eyes:10:hair:15
183780
11
boy:bg:16:glasses:36:hats:0:body:2:wear:19:mouth:8:nose:7:eyes:4:hair:65
183683
12
boy:bg:59:glasses:0:hats:6:body:2:wear:15:mouth:6:nose:7:eyes:6:hair:44:beard:58
183581
13
symbol:bg:60:color1:36:icon:45:blason:4
183497
14
boy:bg:59:glasses:0:hats:5:body:2:wear:2:mouth:5:nose:12:eyes:12:hair:3:beard:13
183470
15
boy:bg:16:glasses:10:body:4:wear:19:mouth:3:nose:2:eyes:3:hair:65
183372
16
boy:bg:24:glasses:1:hats:6:body:4:wear:25:mouth:10:nose:3:eyes:12:hair:27:beard:0
183321
17
boy:bg:2:glasses:20:hats:5:body:1:wear:32:mouth:6:nose:1:eyes:12:hair:51
182961
18
boy:bg:11:hats:23:body:1:wear:25:mouth:6:nose:3:eyes:16:hair:44
182643
19
boy:bg:1:glasses:35:body:4:wear:32:mouth:7:nose:8:eyes:3:hair:15:beard:0
182399
20
boy:bg:24:glasses:36:hats:0:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:5:hair:65:beard:0
182051
21
boy:bg:12:glasses:15:hats:22:body:5:wear:10:mouth:17:nose:7:eyes:10:hair:15:beard:0
180798
22
180716
23
boy:bg:17:glasses:37:hats:26:body:1:wear:9:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:15:beard:32
179015
24
girl:bg:1:glasses:0:hats:31:body:1:wear:38:mouth:1:nose:6:eyes:4:hair:32
178825
25
boy:bg:3:hats:1:body:2:wear:20:mouth:10:nose:5:eyes:11:hair:15:beard:8
178047
De la semana
1
boy:bg:1:body:3:wear:29:mouth:10:nose:4:eyes:4:hair:8
189510
2
boy:bg:1:glasses:34:body:1:wear:17:mouth:6:nose:1:eyes:14:hair:39
189257
3
boy:bg:30:glasses:36:hats:9:body:2:wear:25:mouth:3:nose:7:eyes:13:hair:14
185533
4
boy:bg:4:glasses:21:body:2:wear:20:mouth:4:nose:10:eyes:17:hair:38:beard:34
185518
5
girl:bg:1:glasses:0:hats:41:body:4:wear:7:mouth:20:nose:1:eyes:6:hair:3
184436
6
boy:bg:20:glasses:10:hats:0:body:2:wear:10:mouth:2:nose:4:eyes:3:hair:15
184421
7
boy:bg:27:body:8:wear:7:mouth:10:nose:5:eyes:15:hair:50:beard:0
184194
8
girl:bg:9:glasses:19:hats:14:body:6:wear:23:mouth:1:nose:1:eyes:10:hair:15
183780
9
boy:bg:59:glasses:0:hats:6:body:2:wear:15:mouth:6:nose:7:eyes:6:hair:44:beard:58
183581
10
symbol:bg:60:color1:36:icon:45:blason:4
183497
11
boy:bg:59:glasses:0:hats:5:body:2:wear:2:mouth:5:nose:12:eyes:12:hair:3:beard:13
183470
12
boy:bg:24:glasses:1:hats:6:body:4:wear:25:mouth:10:nose:3:eyes:12:hair:27:beard:0
183321
13
boy:bg:11:hats:23:body:1:wear:25:mouth:6:nose:3:eyes:16:hair:44
182643
14
boy:bg:12:glasses:15:hats:22:body:5:wear:10:mouth:17:nose:7:eyes:10:hair:15:beard:0
180798
15
boy:bg:17:glasses:37:hats:26:body:1:wear:9:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:15:beard:32
179015
16
boy:bg:3:hats:1:body:2:wear:20:mouth:10:nose:5:eyes:11:hair:15:beard:8
178047
17
177425
18
girl:bg:16:glasses:15:hats:0:body:1:wear:23:mouth:8:nose:6:eyes:14:hair:21
176974
19
boy:bg:24:hats:10:body:2:wear:9:mouth:9:nose:4:eyes:3:hair:28:beard:14
176940
20
boy:bg:8:glasses:4:hats:34:body:2:wear:10:mouth:4:nose:8:eyes:11:hair:24:beard:8
175712
21
girl:bg:1:glasses:11:body:2:wear:58:mouth:3:nose:3:eyes:10:hair:35
174310
22
boy:bg:10:glasses:26:hats:37:body:2:wear:18:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:15:beard:44
174104
23
boy:bg:12:hats:24:body:0:wear:3:mouth:16:nose:2:eyes:12:hair:54
172947
24
boy:bg:5:hats:37:body:5:wear:20:mouth:4:nose:4:eyes:4:hair:59:beard:41
172912
25
boy:bg:34:hats:10:body:4:wear:2:mouth:2:nose:5:eyes:11:hair:25:beard:14
172756
Del día
1
boy:bg:24:glasses:1:hats:6:body:4:wear:25:mouth:10:nose:3:eyes:12:hair:27:beard:0
183321
2
boy:bg:17:glasses:37:hats:26:body:1:wear:9:mouth:10:nose:8:eyes:4:hair:15:beard:32
179015
3
boy:bg:3:hats:1:body:2:wear:20:mouth:10:nose:5:eyes:11:hair:15:beard:8
178047
4
177425
5
boy:bg:24:hats:10:body:2:wear:9:mouth:9:nose:4:eyes:3:hair:28:beard:14
176940
6
boy:bg:8:glasses:4:hats:34:body:2:wear:10:mouth:4:nose:8:eyes:11:hair:24:beard:8
175712
7
boy:bg:10:glasses:26:hats:37:body:2:wear:18:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:15:beard:44
174104
8
boy:bg:1:glasses:10:hats:25:body:4:wear:10:mouth:10:nose:4:eyes:11:hair:51:beard:17
172438
9
boy:bg:1:glasses:15:hats:1:body:1:wear:12:mouth:6:nose:5:eyes:11:hair:47:beard:40
166412
10
159841
11
girl:bg:30:glasses:21:hats:28:body:1:wear:8:mouth:8:nose:1:eyes:22:hair:4
144924
12
76500
13
girl:bg:33:glasses:0:body:1:wear:40:mouth:1:nose:3:eyes:1:hair:59
39000
14
1000

Tus comentarios

boy:bg:24:glasses:36:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:65:beard:0
346
   

hola

boy:bg:24:glasses:36:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:65:beard:0
346
   

hola

boy:bg:27:glasses:36:hats:2:body:2:wear:23:mouth:0:nose:7:eyes:5:hair:65
556
   

¿Que passa broders?

boy:bg:3:glasses:21:body:2:wear:19:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:15
2 407
   

¿Cuál es vuestra mayor puntuación?

11
   

NO A LOS CATALANES ME CAGO EN LA AMISTIA

boy:bg:16:glasses:36:hats:0:body:2:wear:19:mouth:8:nose:7:eyes:4:hair:65
1 134
   

Que pasa broders????

boy:bg:24:glasses:36:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:65:beard:0
346
   

todos los que habeis pasado de 150000 dadle like

boy:bg:24:glasses:36:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:3:hair:65:beard:0
346
   

Els verbs intransitius no necessiten cap complement per expressar tot el seu
significat. Exemples: El gat dorm, els nens riuen.
En canvi, els verbs transitius, com ara donar o portar, necessiten un complement
per expressar la persona o la cosa donada o portada. Aquest complement, és el
complement directe (CD).

? Dóna el llibre a la bibliotecària. el llibre és el CD

? En Dídac porta ulleres. ulleres és el CD

El complement directe (CD) és la part de l’oració sobre la qual recau directament
l’acció expressada pel verb i respon a la pregunta Què...? al verb.
Exemples: Què dóna? el llibre (CD) , Què porta en Dídac? Ulleres (CD).
Els complements directes, normalment, són sintagmes nominals i, per tant, NO
porten cap preposició al davant, encara que es refereixen a persones.
Saluda a la mare
(CD)

Excepte quan és un pronom personal tònic: He vist a tots.

El CD també pot ser una oració introduida per la conjunció que:
Tots els participants volien que guanyès l’equip de casa.
(CD)

El CD quan és un sintagma nominal pot ser:
? Determinat
Quan és un sintagma nominal construït amb un determinant article,
demostratiu o possessiu. Es substitueix pels pronoms febles el, la, els, les.
Vol el patinet. El vol.
Agafa aquesta pilota. Agafa-la.
Porta els meus patins. Els porta.
Torna les claus. Les torna.
? Indeterminat
Quan és un sintagma nominal construït amb un determinant indefinit,
quantitatiu o sense determinant. Es substitueix pel pronom feble en.
Conta una història. En conta una.
Comprarem tres llibres. En comprarem tres.
Menja pa. En menja.
? Neutre
Quan és el pronom demostratiu això, allò o una oració introduïda per la
conjunció que. Se substitueix pel pronom feble ho.
Vol això. Ho vol.
Porta allò. Ho porta.
Diu que no vindrà. Ho diu.

Determinat el, la, els, les

compro el llibre el compro
compro la llibreta la compro
compro els teus còmics els compro
compro aquestes taronges les compro

Indeterminat en

Llegeixo documents en llegeixo
Llegeixo molts documents en llegeixo molts
Llegeixo tres documents en llegeixo tres

Neutre ho

Penso això ho penso
Penso el que et vaig dir ho penso

Substitució del complement directe per un pronom

Com es reconeix el complement directe en l’oració ?
1. Preguntar QUÈ ...? al verb.
Podem preguntar què al verb i allò que respon serà el complement directe.
La mare compra taronges al mercat.
Què compra la mare ? taronges
Per tant taronges seria el complement directe del verb.

2. Passar l’oració a passiva
El complement directe d’una oració en veu activa sempre es converteix en
el subjecte d’una oració en veu passiva.
El Ramon porta les claus. ACTIVA
Subjecte CD

Les claus són portades pel Ramon. PASSIVA
Subjecte Agent passiu
.
Complement directe

Davant de verb començat en: Darrere de verb acabat en:

consonant vocal vocal consonant

Determinat

el el l’ ‘l -lo
la la l’/ la -la -la
els els els ‘ls -los
les les les -les -les
Indeterminat en en n’ ‘n -ne
Neutre ho ho ho -ho -ho

EL COMPLEMENT DIRECTE (CD)

? És el complement necessari en els verbs transitius.
? Rep l’acció del verb.
? Respon a la pregunta Què...? al verb.
? S’uneix al verb sense preposició.
? Pot ser un SN, que+oració o un pronom feble.
? El SN es pot substituir pels següents pronoms:

el, la, els, les si és determinat
en si és indeterminat
ho si és neutre

? En una oració en veu passiva el CD passa a ser el subjecte.

boy:bg:3:glasses:21:body:2:wear:19:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:15
2 407
   

boy:bg:3:glasses:21:body:2:wear:19:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:15
2 407
   

Hola

boy:bg:24:glasses:36:hats:0:body:1:wear:9:mouth:2:nose:8:eyes:5:hair:65:beard:0
1 004
   

El del día segundo hermanooooo

boy:bg:16:glasses:36:hats:0:body:2:wear:19:mouth:8:nose:7:eyes:4:hair:65
1 134
   

Chabales

boy:bg:3:glasses:21:body:2:wear:19:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:15
2 407
   

@UnknownHi:

boy:bg:3:glasses:21:body:2:wear:19:mouth:10:nose:8:eyes:5:hair:15
2 407
   

Holaaaaa

girl:bg:1:glasses:0:hats:0:body:1:wear:8:mouth:1:nose:1:eyes:3:hair:54
4
   

Jkacajhhaewfhbawefuybfrwqjybfyauebfyjlaewbffkueawyhgwaruyharwgukyhgrwakhyrwg

symbol:bg:27:color1:27:icon:0
210
   

@Fourfences : Que dices esquizofrenica de §§§

boy:bg:1:glasses:11:body:7:wear:7:mouth:2:nose:5:eyes:5:hair:63:beard:0
516
   

Holaaaaaaaaaaaaaa

girl:bg:1:glasses:0:hats:0:body:1:wear:8:mouth:1:nose:1:eyes:3:hair:54
4
   

Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

boy:bg:1:glasses:11:body:7:wear:7:mouth:2:nose:5:eyes:5:hair:63:beard:0
516
   

Como están todos

   

@yo. : mal uwu

boy:bg:1:glasses:11:body:7:wear:7:mouth:2:nose:5:eyes:5:hair:63:beard:0
516
   

Hola

boy:bg:1:glasses:11:body:7:wear:7:mouth:2:nose:5:eyes:5:hair:63:beard:0
516
   

He batido en puesto 5 y no salgo en el día, como siempre.

   

teneis lugus?

boy:bg:1:glasses:36:body:1:wear:7:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:13:beard:0
6,2k
   

@ek_el_peka : que es eso

boy:bg:1:body:1:wear:7:mouth:6:nose:5:eyes:5:hair:50:beard:0
1 186
   

Hola

boy:bg:27:glasses:10:hats:23:body:1:wear:10:mouth:2:nose:4:eyes:12:hair:58:beard:2
17,1k
   

Unirooooooooooos prfaaaaaaaaaa

boy:bg:27:glasses:10:hats:23:body:1:wear:10:mouth:2:nose:4:eyes:12:hair:58:beard:2
17,1k
   

juancruz22a Tu tienes potencial como j10mate unios a geo pros

girl:bg:4:glasses:11:hats:39:body:1:wear:10:mouth:15:nose:7:eyes:17:hair:54
242
   

llbl

boy:bg:27:glasses:10:hats:23:body:1:wear:10:mouth:2:nose:4:eyes:12:hair:58:beard:2
17,1k
   

Chavales quien quiere apuntarse a Geo pros?

boy:bg:10:glasses:17:hats:35:body:2:wear:7:mouth:2:nose:4:eyes:8:hair:63
1 304
   

@edu.solo : Yoooo

boy:bg:30:body:4:wear:2:mouth:6:nose:4:eyes:17:hair:37:beard:34
2 263,2k
   

188533,NUEVO,R/P,DEDICADO, PARA SUPERACION PERSONAL DE TODOS LOS PARTICIPANTES,EN ESPECIAL, A LOS 912,QUE ME TIENEN ENTRE SUS FAVORITOS,SALUDOS AFECTUOSOS.

boy:bg:16:glasses:10:body:1:wear:9:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:15
10,8k
   

Que me añadan a uno de sus favoritos a los que le gusta la geografía y Eurovisión

boy:bg:16:glasses:10:body:1:wear:9:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:15
10,8k
   

Si os queréis aprender los países de Europa en inglés. Ver Eurovisión un programa que a mi me encanta.

boy:bg:16:glasses:10:body:1:wear:9:mouth:10:nose:7:eyes:5:hair:15
10,8k
   

Del mes
1
elode04189575
2
joseenricandelas187723
3
cogutageography184800
4
marogo63@gmail.com184331
5
SIUL183810
6
Lockero79183538
7
simonci181387
8
natsap181130
9
arte1081178493
10
jlaso178083
11
OPHDrYon1177521
12
Guillaume_29177517
13
neanderthal177288
14
elnano66@yahoo.es177209
15
hugogogo176943
16
LeBest666176884
17
Juanpedro97175594
18
kepa175382
19
xavisone175313
20
Guillem_IV175265
21
MIGUEL ÁNGEL ALHAMBRA175150
22
yannouch175125
23
KennyG174137
24
Yaskan173959
25
Liam997173911

Añadir un comentario

Solo los jugadores inscritos pueden añadir comentarios.
Tu mensaje*